Kredyt Szkolny

Co to jest kredyt szkolny?

Kredyt studencki to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie Szkolnictwa Wyższego. Ten rodzaj pożyczki charakteryzuje się zwykle niskimi stopami procentowymi i odroczoną spłatą pożyczonej kwoty, Zwykle rozpoczynającą się w momencie wejścia kredytobiorcy w życie zawodowe.

image

Często Zadawane Pytania

Po co zaciągać kredyt studencki?

Dzięki pożyczce studenckiej będziesz mógł opłacić czesne, ale także wszystkie koszty utrzymania, bez konieczności ich uzasadniania. To rozwiązanie daje możliwość kontynuowania studiów tym, którzy nie mogą skorzystać ze wsparcia rodziców lub podjąć pracy.

Jak uwalniane są fundusze?

Środki mogą być uwalniane w jednej lub kilku ratach. Jeśli pierwsza opcja może sprawić, że poczujesz się jak król ropy, pamiętaj, że druga opcja jest najmniej kosztowna w interesie.

Co to jest opóźniony zwrot pieniędzy?

Odroczenie spłaty to okres, w którym nie będziesz miał wystarczających środków na spłatę kredytu studenckiego. Ten okres podlegający odliczeniu, który nie może przekroczyć 5 lat, należy obliczyć zgodnie z czasem trwania studiów. W tym czasie nic nie płacisz w przypadku całkowitego opóźnienia. Jeśli wybierzesz częściowe odroczenie, zapłacisz składkę ubezpieczeniową i odsetki od pożyczki. Spłata kapitału rozpocznie się wraz z wejściem w życie zawodowe.

  • - pożyczka dostosowana do finansowania szkolnictwa wyższego ;
  • - miej kwotę pożyczki, jakiej potrzebujesz podczas studiów ;
  • - Prefinansowanie czesnego i opłat rejestracyjnych.

Dobrze wiedzieć, czy chcesz wykupić kredyt studencki

  • - każdy w wieku od 18 do 27 lat może zaciągnąć kredyt studencki;
  • - kwota kredytu studenckiego może wynosić od 1 500 zł do 35 000 zł ;
  • -okres spłaty wynosi od 12 do 120 miesięcy, ewentualnie obejmujący podzielony okres wypłaty i okres częściowego odliczenia;
  • - możesz wybrać datę wylosowania terminów zapadalności;
  • - opłaty aplikacyjne są dostępne;
  • - opcjonalne ubezpieczenie kredytobiorcy chroni Cię przed kaprysami życia.

Za pożyczkę w wysokości 10 000 zł na okres 48 miesięcy spłacisz47 rat miesięcznych po 212,62 zł i ostateczny termin zapadalności 212,38 zł, Nie opcjonalne ubezpieczenie. Stała roczna stopa debetowa w wysokości 1%.< strong>stała roczna stopa procentowa opłaty (APR) w wysokości 1 %. Łączna kwota należna przez kredytobiorcę wynosi 10.205, 52 zł, not optional insurance. Free application fee.


Koszt ubezpieczenia fakultatywnego wynosi 1,67 zł miesięcznie, co stanowi łączną kwotę 80,16 zł w okresie trwania pożyczki i jest doliczany do miesięcznej płatności *. Efektywna roczna stawka ubezpieczenia (APR) 0,40 %. Ubezpieczenie to obejmuje spłatę pozostałego kapitału należnego w przypadku śmierci (DC) lub całkowitej i nieodwracalnej utraty autonomii (PTIA).

Aby skompilować plik, konieczne jest dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły lub legitymacji studenckiej.


Twój doradca poprosi również o gwarancję, taką jak Depozyt od krewnego lub krewnego.

image
image
image
image
image
image
image